Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

„Topzegarki.pl”

 

Sklep Internetowy „Topzegarki.pl” prowadzony przez:

F.H.U. Bodex

ul. Grunwaldzka 14

83 – 000 Pruszcz Gdański

Wpisany przez Prezydenta Miasta Gdańska  pod numerem w EDG 119229

NIP PL 593-010-29-09 REGON 193097320

Numer Konta: 78 1940 1076 3029 8541 0000 0000

 

I. Postanowienia Ogólne

§ 1.

Słowniczek terminów:

Sprzedawca – Przedsiębiorca, prowadzący sklep internetowy „Topzegarki.pl” pod firmą F.H.U Bodex.

Kupujący – Konsument w rozumieniu art. 22 1 przepisów ustawy Kodeks cywilny.

Strony – Sprzedawca oraz Kupujący występujący łącznie.

§ 2.

W celu dokonania zakupu w sklepie internetowym topzegarki.pl  należy złożyć, zgodnie z instrukcją na stronie www.topzegarki.pl,  stosowne zamówienie.  Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana wiadomość e-mail o złożonym zamówieniu.

§ 3.

Strony zgodnie oświadczają, iż wiadomość e-mail przesłana do Kupującego automatycznie wyłącza rygor pisemnego obowiązku poinformowania Kupującego o treści zamówienia.

§ 4.

Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Powiadomienie o rozpoczęciu realizacji zamówienia wysyłane jest na adres e-mailowy.

§ 5.

Złożenie zamówienia w Topzegarki.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 6.

Dokonywanie zamówień w sklepie internetowym Topzegarki.pl jest możliwe przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

II. Cena oraz formy płatności

§7.

Ceny za towar podane są w Polskim Złotym (PLN), zawierając podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami w chwili dokonania zakupu.

§8.

Ceny wskazane przy każdym towarze wiążą Strony sprzedaży z chwilą złożenia zamówienia przez Kupującego. Niemniej jednak Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny lub odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy wysokość podanej ceny jest nieprawidłowa i  wynika z oczywistej pomyłki.

§ 9.

Cena podana przy każdym poszczególnym produkcie nie zawiera kosztów dostawy towaru do Kupującego, koszty dostawy towaru wraz z ubezpieczeniem wyszczególnione są w dziale III niniejszego regulaminu.

§ 10.

Cena ostateczna podawana jest Kupującemu drogą mailową, poprzez wyszczególnienie poszczególnych kwot na nią się składających.

§ 11.

Cena podana Kupującemu zawiera koszty ubezpieczenia, które wliczane jest do ceny dostawy towaru
w zależności od wyboru sposobu jego dostarczenia.

§ 12.

Złożone zamówienie, winno być opłacone w ciągu 7 dni od momentu jego złożenia pod rygorem anulowania zamówienia.

§ 13.

Kupującemu za zamówiony towar przysługują następujące formy płatności:

  • przelew bankowy na rachunek bankowy sklepu,
  • płatność elektroniczna za pośrednictwem usługi PayU
  • karta lub gotówka przy odbiorze osobistym

III. Realizacja zamówienia

§ 14 .

Przewidywany czas realizacji zamówienia określony jest w opisie każdego produktu.

§ 15.

Realizacja zamówienia odbywa się  od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 17:00.

§ 16.

Dostarczenie zrealizowanego zamówienia może nastąpić w jeden z poniżej wskazanych sposobów. Do cen poszczególnych towarów należy doliczyć odpowiednią kwotę kosztów przesyłki zamówionego towaru, która jest podana przy opisie każdego produktu.

  • Kurier                     0,00PLN
  • Odbiór osobisty      0,00PLN

 

IV. Dostawa wykonanego towaru

§ 17.

Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego na adres wskazany w zamówieniu.

§ 18.

Przewidywany czas dostawy to 2 dni robocze 

§ 19.

Czas dostawy zamówionego towaru, wskazany powyżej,  uzależniony jest przede wszystkim od pracy firmy kurierskiej.

§ 20.

Sprzedawca, oświadcza iż towar wysyłany do Kupującego zostaje zapakowany z należytą starannością
i w sposób odpowiadający właściwościom danej rzeczy.

§ 21.

Termin otrzymania przesyłki uzależniony jest od długości realizacji zamówienia oraz od przewidywanego czasu dostarczenia zamówionego towaru Kupującemu.

§ 22.

W przypadku  chwilowej niedostępności  towarów objętych zamówieniem, Kupujący o tym fakcie jest niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo, anulowane, czy chce poczekać na zamówiony towar.

§ 23.

Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub DHL .

§ 24.

Ewentualne uszkodzenia lub naruszenie przesyłek należy niezwłocznie zgłosić kurierowi lub listonoszowi, spisując protokół.

§ 25.

Odbiór produktu w naszym sklepie przy ul. Grunwaldzkiej 14  w Pruszczu Gdańskim skutkuje uznaniem,
iż umowa sprzedaży zawarta zostaje w tym sklepie i nie będzie ona uważana za umowę zawieraną
na odległość ani za umowę zawieraną poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000.22.271 z późn. zm.)

V. Zwrot zakupionego towaru

§ 26.

Zwrot zamówionego towaru w sklepie internetowym Topzegarki.pl bez podania przyczyny może nastąpić
w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki.

§ 27.

Kupujący zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego oświadczenia na piśmie, wskazując, iż odstępuje
od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

§ 28.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

§ 29.

Towar, który jest zwracany winien być kompletny, nie mający śladów użytkowania i uszkodzeń mechanicznych. Zwracany towar należy odesłać bez zbędnej zwłoki razem z otrzymanym odpowiednio paragonem lub fakturą.

§ 30.

Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania zwróconego towaru przez sprzedającego:

  • przelewem bankowym na numer rachunku bankowego wskazany przez Kupującego,
  • przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu;

§ 31.

Kosztem opłacenia wysyłki za towar obciążany jest Kupujący. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

§ 32.

W przypadku sprowadzenia niestandardowego produktu na indywidualne zamówienie Kupującego, Sprzedawca może zażądać zaliczki pełniącej funkcję zadatku w rozumieniu art. 394 ust 1 Kodeksu Cywilnego

§ 33.

Wyroby zmodyfikowane na specjalne zamówienie, grawerowane, nie podlegają zwrotowi  zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.

VI. Reklamacje

§ 34.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go na następujący adres:

F.H.U.”BODEX”

Sklep Internetowy – „Topzegarki.pl”

ul. Grunwaldzka 14.

83-000 Pruszcz Gdański

§ 35.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 36.

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego  sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki 
i rozpatrzeniu reklamacji.       

§ 37.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć  paragon lub fakturę oraz opis przyczyny reklamacji.

§ 38.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.

§ 39.

Sprzedający zapewnia, iż towar uszkodzony zostanie naprawiony o ile będzie to możliwe bądź wymieniony
na nowy pozbawiony wad fizycznych.

§ 40.

W przypadku niemożności dokonania wymiany bądź naprawy Kupującemu zwrócona zostaje równowartość ceny towaru.

VII.  Ochrona prywatności

§ 41.

Dane osobowe podane podczas składania  zamówienia w sklepie internetowym  „Topzegarki.pl”,
są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych  osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

§ 42.

Dane osobowe są  wykorzystywane tylko i wyłącznie do  realizacji złożonych zamówień. Sklep internetowy Topzegarki.pl nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Kupującego osobom trzecim haseł, loginów oraz innych  niepublicznych danych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem.

§ 43.

Każdy Klient  sklepu  „Topzegarkii.pl” ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

VIII. Postanowienia Końcowe

§ 44.

Oferta internetowa sklepu Topzegarki.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

§ 45.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy Kodeksu Cywilnego (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.) przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz.U.2002.141.1176 z późn. zm.) oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000.22.271 z późn. zm.)

§ 46.

Pomimo dołożonych wszelkich starań, zdjęcia produktów prezentowanych w naszym sklepie mogą nieznacznie się różnić od rzeczywistego wyglądu.                                                    

KONTAKT:

F.H.U. „BODEX”

MAIL : sklep@topzegarki.pl

83-000 PRUSZCZ GD,

UL.GRUNWALDZKA 14

TEL:  58  693 36 03

NIP: PL 593-010-29-09

Wpisany przez Prezydenta Miasta Gdańska pod numerem EDG 119229

Numer Rachunku Bankowego:   78 1940 1076 3029 8541 0000 0000

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.


2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu  F.H.U. „BODEX”z siedzibą pod adresem 83-000 Pruszcz Gdański,
ul. Grunwaldzka 14.


4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:


a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;


b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;


c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;


5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:


a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;


b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;


c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;


d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień
i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;


e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.


10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Kontynuuj